Fjällnäsfår

Fjällnäsfår

 

"Fjällnäsfår är en rest av det allmogefår som var vanligt i norra Sverige. Ursprungsdjuren kommer från Gunhild Stålnacke, Fjällnäs, Lappland. Byn ligger mellan Kiruna och Nikkaluokta och Gunhild Stålnacke flyttade till byn 1952 och träffade då sin blivande make. Som nygifta fick paret några får och en kvigkalv. Fåren var av den typ som fanns i grannbyarna och som kallades "kortstumpefår" efter sina korta svansar.

 

Fåren fick klara sig själva under vår och sommar i den fjällnära skogen ... " Läs mer på hemsidan om Allmogefår.

Lilla grå med sina kycklingar.